Начало Документи Oферти Лизингови продукти Въпроси и отговори Koнтакти  
 

АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД Документи

    1. Списък с банковите сметки на АВТОМОТОР АД
    2. Списък документи при прехвърляне на собственост на изплатен лизинг
    3. Последици при извършване на нарушение на ЗДвП от лизингополучател
    4. Oбща тарифа за таксите и комисионните възнаграждения събирани от "АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД за юридически лица и търговци
    5. Oбща тарифа за таксите и комисионните възнаграждения събирани от "АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД от физически лица, за които е приложим ЗПК
    6. Декларация за предоставяне на лични данни
    7. Декларация oт физическо лице за излизане в чужбина
    8. Декларация oт юридическо лице за излизане в чужбина
    9. Декларация КАТ за изгубен талон
    10. Заявление за кореспонденция
   11. Заявление за издаване на разрешение за управление на лизингов автомобил в чужбина
   12. Заявление за прехвърляне на трето лице изплатен лизинг от наследници - Физическо към Физическо лице
   13. Заявление за прехвърляне на трето лице изплатен лизинг от наследници - Физическо към Юридическо лице
   14. Заявление от Физическо лице за придобиване право на собственост върху автомобил по договор за финансов лизинг с опция за закупуване
   15. Заявление от Юридическо лице за придобиване право на собственост върху автомобил по договор за финансов лизинг с опция за закупуване
   16. Заявление от Физическо към Физическо лице за прехвърляне права и задължения за финансов лизинг
   17. Заявление от Физическо към Юридическо лице за прехвърляне права и задължения за финансов лизинг
   18. Заявление от Юридическо към Физическо лице за прехвърляне права и задължения за финансов лизинг
   19. Заявление от Юридическо към Юридическо лице за прехвърляне права и задължения за финансов лизинг
   20. Заявление от Физическо лице за предсрочно погасяване на задължения по договор за финансов лизинг
   21. Заявление от Юридическо лице за предсрочно погасяване на задължения по договор за финансов лизинг
   22. Декларация за получаване на документи в електронен вид за Физическо лице
   23. Декларация за получаване на документи в електронен вид за Юридическо лице
   24. Платежно нареждане
   25. ЗАКОН за ограничаване на плащанията в брой

 

Лизингови продукти | Документи | Общи условия | Контакти | Въпроси | Помощ

Copyright © 2010 - АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД. Всички права запазени.
www.citroën.bg