Начало Документи Лизингови оферти Лизингови продукти Въпроси и отговори Koнтакти  
 

АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД Начало Лизингови продукти Лихвен процент

Референтен лихвен процент
За референтен лихвен процент на лизингодателя "Автомотор Корпорация"АД се използва единствено тримесечният "EURIBOR"
(съкратено на английски:  Euro Interbank Offered Rate).  Това е средното лихвено равнище,  при което банките в еврозоната си
разменят срочни депозити в евро.   Изчислява се от Европейската банкова федерация в  Брюксел,  Белгия,  която представлява 
интересите на 3000 кредитни институции в страните  -  членки на Евросъюза,  а също и на Исландия,  Норвегия  и  Швейцария.
Обявява се ежедневно в 11.00часа централно-европейско време и показва базовата лихва на междубанковия паричен пазар в
еврозоната за депозити в евро за 1, 3, 6 и 12 месеца. Въведен е през 1999 г. с въвеждането на единната валута в Евросъюза. 

Стойностите на   EURIBOR  се публикуват ежедневно в Интернет на много сайтове, включително и този на Българска Hародна
Банка – www.bnb.bg.

Oт октомври 2012 г. до момента стойността на референтния лихвен процент е 0.220%
 
Ако обявеният  тримесечен  ЕURIBOR  за  последния  ден  от  предходния  месец е променил стойността  си с повече от
0.5% (50 пункта) спрямо текущия, но само в случай че не е спаднал под 0.89%, тогава този нов размер на тримесечния
ЕURIBOR става текущ референтен лихвен процент за "Автомотор Корпорация" АД.
 
При промяна на текущия референтен лихвен процент се изготвят нови погасителни планове за всички лизингополучатели
с активни договори за които не е предвиден фиксиран лихвен процент, които влизат в сила от следващия месец.

История на референтния лихвен процент
от март 2006 г. до края на август 2006 г. - 2.700%
от септември 2006 г. до края на януари 2007 г. - 3.264%
от февруари 2007 г. до края на август 2007 г. - 3.782%
от септември 2007 г. до края на септември 2008 г. - 4.735%
от октомври 2008 г. до края на октомври 2008 г. - 5.277%
от ноември 2008 г. до края на ноември 2008 г. - 4.760%
от декември 2008 г. до края на декември 2008 г. - 3.853%
от януари 2009 г. до края на януари 2009 г. - 2.892%
от февруари 2009 г. до края на юни 2009 г. - 2.086%
от юли 2009 г. до края на юли 2009 г. - 1.510%
от август 2009 г. до май 2011 г. - 0.893%
от юни 2011 г. до март 2012 г. - 1.433%
от април 2012 г. до септември 2012 г. - 0.777%
от октомври 2012 г. до момента - 0.220%

 

Лизингови продукти | Документи | Общи условия | Контакти | Въпроси | Помощ

Copyright © 2010 - АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД. Всички права запазени.
www.citroën.bg